CNC

Меню сайту
Харьков Блюхера 4
Block title

Варіант №1

 

1. Поняття про дубильні речовини. Їх класифікація. Фізико-хімічні і біологічні властивості.

2. Охарактерізуйте ЛР і ЛРС, які містять тіоглікозиди. Обґрунтуйте правила зберігання та застосування „гірчичників”. Приведіть хімізм гідролізу глікозиду, що міститься у насінні гірчиці.

3. Згрупуйте ЛРС, яка містить прості феноли, за фармакологічною дією. Напишіть латинські назви сировини, рослин та родин. Вкажіть у вигляді таблиці їх морфологічні ознаки, хімічний склад, лікарські засоби та вживання.

4. Охарактерізуйте засоби одержання жирних олій. Вплив способів одержання жирних олій на якість рослинних олій.

5. Види тари та способи пакування ЛРС різних морфологічних  груп, передбачених АНД.

 

Варіант №2

1.Поняття про флавоноїди. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості.

2. Охарактерізуйте ЛР і ЛРС, що містять ціаноглікозиди. Наведіть латинські, українські та російські назви ЛР, ЛРС та родин. Узагальніть відомість (у вигляді таблиці) про їх географічне поширення, морфологічні ознаки, хімічний склад. Продукти гідролізу ціаноглікозидів, лікарські засоби і застосування.

3. Укажіть лікарські засоби з вітаміном К в номенклатурі аптечної мережі. Характеристика сировинної бази ЛР – джерел вітаміну К.

4 Особливості отримання рицинової олії. Обґрунтуйте свою відповідь. Охарактеризуйте її хімічний склад, фізико-хімічні властивості і використання.

5. Охарактеризуйте методи фармакогностичного аналізу і призначення кожного з них.

 

Варіант №3

1. Поняття про антраценпохідні. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості.

2. Наведіть латинські, російські і українські назви ЛР і ЛРС, що містять арбутин. Основні морфологічні ознаки сировини. Особливості заготівлі сушіння та використання.

3. Укажіть лікарські засоби з вітаміном С в номенклатурі аптечної мережі. Характеристика сировинної бази ЛР – джерел вітаміну С.

4.Фізико-хімічні властивості полісахаридів. Методи їх виділення і дослідження.

5. Правила сушіння ЛРС різних морфологічних груп та різних груп БАР. Типи сушарок. Принципи їх роботи.

 

Варіант №4

1. Поняття про кумарини. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості.

2. Наведіть латинські, російські і українські назви ЛР і ЛРС, що містять, ксантони. Основні морфологічні ознаки сировини. Препарати і застосування.

3.Згрупуйте ЛРС, що містить флавоноїди за їх біологічною дією. Обгрунтуйте свою відповідь. Поясніть механізм Р-вітамінної дії флавоноїдів.

4. Методи якісного та кількісного аналізу ЛРС, що містить аскорбінову кислоту. Обгрунтуйте кожний етап кількісного визначення аскорбінової кислоти.           

5 Принципи методів визначення вологості, золи загальної та нерозчинної у 10% розчині HCl, сульфатної золи. Аналітичне значення цих показників.

 

Варіант №5

1. Характеристика ліпоїдів Їх хімічна структура. Фізико-хімічні властивості.

2. Наведіть ЛР родини бобових, які містять флавоноїди. Вкажіть сировину, її морфологічні ознаки, хімічний склад, препарати, лікарські форми і застосування.

3 Розповсюдження, локалізація різних груп гетерополісахаридів в рослинах, біологічна дія та використання.

4. Методи виділення з ЛРС та якісного дослідження антраценпохідних.

5. Категорії АНД на ЛРС. Їх структура

 

Варіант №6

1. Поняття про вітаміни. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості. Сировинні джерела.

2. Наведіть ЛР родини селерових, які містять кумарини. Вкажіть сировину, її морфологічні ознаки, хімічний склад, препарати, лікарські форми і застосування..

3. Вкажіть лікарські засоби відхаркувальної дії на основі полісахаридів в номенклатурі аптечної мережі. Наведіть у вигляді таблиці латинські  назви ЛРС, географічне розповсюдження, морфологічні ознаки, хімічний склад.

4. Охарактеризуйте якісні реакції, що підтверджують наявність флавоноїдів в ЛРС.

5. Розповсюдження, локалізація дубильних речовин в рослинах, біологічна дія та використання.

 

Варіант №7

1. Поняття про полісахариди. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості. Приклади гомо- і гетерополісахаридів. Характеристика слизів.

2. Наведіть латинські, українські назви ЛР родини крушинових, які містять антраценпохідні. Вкажіть у вигляді таблиці сировину, її морфологічні ознаки, хімічний склад, препарати, і застосування.

3. Особливості будови ферментів. Роль ферментів у гідролізі й синтезі глікозидів.

4. Методи виділення, очистки та кількісного визначення дубильних речовин в ЛРС. Обґрунтуйте кожний етап.

5. Розповсюдження, локалізація, біосинтез лігнанів в рослинах. Фізико-хімічні властивості лігнанів, біологічна дія і застосування.

 

Варіант №8

1. Визначення поняття „глікозиди”. Їх класифікація, будова.Особливості заготівлі, сушіння, зберігання сировини, що містить глікозиди.

2. Наведіть латинські, російські і українські назви ЛР і ЛРС, що містять, лігнани. Основні морфологічні ознаки сировини. Препарати і застосування.

3. На прикладі ЛРС і препаратів, що містять антраценпохідні, покажіть взаємозв’язок хімічної будови з фармакологічною активністю.

4. Охарактерізуйте методи ідентифікації дубильних речовин в ЛРС та фітопрепаратах.

5. Розповсюдження, локалізація, ксантонів в рослинах. Фізико-хімічні властивості ксантонів біологічна дія і застосування.

 

Варіант №9

1. Крохмаль. Сировинні джерела. Будова крохмального зерна. Хімічна структура. Фізико-хімічні властивості. Використання в медицині.

2. Наведіть латинські, українські та російські назви культивованих рослин, які використовцють, як джерела отримання медичних жирних олій. Вкажіть у вигляді таблиці сировину, її морфологічні ознаки, географічне розповсюдження, хімічний склад, препарати, і застосування.

3. Сировинні джерела отримання каротину. Препарати на основі каротину, їх застосування.

4. Охарактерізуйте методи якісного та кількісного аналізу ЛРС, що містить арбутин.

5. Розповсюдження, локалізація, біосинтез флавоноїдів в рослинах, біологічна дія і застосування.

 

Варіант №10

1.Поняття про ліпіди. Їх класифікація. Фізико-хімічні властивості.

2. Наведіть латинські, українські назви ЛР родини розових, які містять дубильні речовини. Вкажіть у вигляді таблиці сировину, її морфоологічні ознаки, хімічний склад, препарати, лікарські форми, застосування.

3. Наведить будову інуліну. Вкажіть рослини і сировину багату на інулін. Застосування інуліну в медицині.

4. Обгрунтуйте методи виділення з ЛРС, якісного та кількісного дослідження кумаринів.

5.Розповсюдження, локалізація, антраценпохідних в рослинах, їх біологічна дія.

 

Контрольна робота №2

 

Варіант №11

1. Поняття про алкалоїди. Біогенез. Типи класифікацій алкалоїдів.

2. Лікарські засоби із ЛРС, що містять стероїдні сапоніни. Наведіть латинські, українські та російські назви ЛР, ЛРС та родин. Узагальніть відомість (у вигляді таблиці) про їх географічне поширення, морфологічні ознаки, хімічний склад.

3 Фізико-хімічні властивості серцевих глікозидів. Залежність їх фармакологічної дії від хімічної структури

4. Правила сушіння і зберігання ЛРС, яка містить кардіостероїди. Поясніть перетворення первинних глікозидів в процесі сушіння та зберігання ЛРС.

5 Перелічить основні задачі ресурсознавства ЛР.

Розв’яжіть задачу: Площа заростей цмину піскового складає 0,1 га. При ресурсному обстеженні заростей було закладено 20 облікових ділянок площею 1м2 кожна. Маса свіжозібраної сировини з кожної ділянки склала відповідно: 16 г, 9 г, 18 г, 2 г, 5 г, 12 г, 4 г, 7 г, 8 г, 6 г, 2 г, 6 г, 19 г, 5 г, 11 г, 16 г, 4 г, 15 г, 7 г, 3 г. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічних заготовок.

 

Варіант №12

1.Дайте визначення поняття „істинні алкалоїди”.Їх класифікація. Приведіть структурні формули основних гетероциклів, приклади конкретних алкалоїдів та ЛРС для кожної групи.

2. ЛР та ЛРС родини бобових, які містять сапоніни. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Охарактерізуйте способи добування ефірних олій з ЛРС.

4. Методи визначення кількісного вмісту кардіостероїдів у сировині. Поняття „біологічна стандартизація”, „одиниці дії” .

5. Обгрунтуйте критерій вибору ЛР для ресурсного обстеження.

Розв’яжіть задачу: Ділянка (1500м х 120м) зайнята алтеєю лікарською. Урожайність зарості (корені) склала 65 г/м2; густина зарості 77%. Вкажіть, яким методом визначалась урожайність і розрахуйте біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічних заготовок.

 

Варіант №13

1. Хімічна структура кардіостероїдів і їх класифікація. Приведіть основні формули. Охарактеризуйте взаємозв’язок між хімічною структурою і біологічною дією кардіостероїдів.

2. ЛР та ЛРС родини макових, які містять алкалоїди. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Критерії оцінки якості сировини, яка містить ефірні олії. Обгрунтуйте методику визначення вмісту ефірної олії у сировині.

4. Фізико-хімічні властивості алкалоїдів. Методи виділення алкалоїдів.

5. Охарактеризуйте основні типи фітоценозів.

Розв’яжіть задачу: Площа зарості брусниці складає 4,5 га. З 1 дм2 кожної із 15 закладених ділянок (1м2) була зібрана  сировина, маса якої склала відповідно: 10г, 16 г, 11 г, 19 г, 7 г, 17 г, 13 г, 18 г, 15 г, 14 г, 9 г, 16 г, 11 г, 19 г, 20 г. Проективне покриття склало відповідно: 70%, 83%, 75%, 85%, 76%, 80%, 85%, 83%, 79%, 83%, 86%, 90%, 88%, 83%, 85%. Розрахуйте урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічних заготовок.

 

Варіант №14

1. Поняття про терпеноїди. Класифікація, поширення в рослинному світі. Сучасні уявлення про біогенез терпеноїдів.

2. ЛР та ЛРС родини аралієвих, які містять сапоніни. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Які числові показники визначають для встановлення тотожності ефірних олій? Їх аналітичне значення.

4. ЛР та ЛРС, які містять тропанові алкалоїди. Наведіть латинські, українські та російські назви ЛР, ЛРС та родин. Узагальніть відомість (у вигляді таблиці) про їх географічне поширення, морфологічні ознаки, хімічний склад.

5. Перелічить джерела літературних, картографічних і звітних даних стосовно рослинних ресурсів регіону, на основі яких планується вивчення запасів ЛР. Назвіть відомства і установи де ці дані можна отримати.

Розв’яжіть задачу: Площа зарості кропиви п’ятилопатевої складає 3,5 га. При ресурсному обстеженні заростей було закладено 20 облікових ділянок площею 1м2 кожна. Маса свіжозібраної сировини з кожної ділянки склала відповідно: 957 г, 879 г, 639 г, 700 г, 600 г, 493 г, 587 г, 590 г, 129 г, 70 г, 0 г, 687 г, 370 г, 1158 г, 876 г, 543 г, 765 г, 457 г, 380 г, 275 г.. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічних заготовок.

 

Варіант №15

1. Поняття про серцеві глікозиди. Фізико-хімічні і біологічні властивості серцевих глікозидів.

2. Лікарські засоби із ЛРС, яка містять тритерпенові сапоніни. Характеристика їх сировинної бази. Препарати на їх основі і застосування.

3. Наведіть якісні реакції, якими можна підтвердити наявність іридоїдів у ЛРС. Укажіть ЛР, ЛРС і родини, багаті на іридоїди, їхлатинські назви, використання у медицині.

Охарактеризуйте способи виділення та очищення алкалоїдів з ЛРС.

4. Охарактеризуйте споринню. Цикл розвитку. Методи заготівлі сировини. Основні БАР. Препарати і їх застосування.

5. Які показники враховуються при геоботанічному опису фітоценозів.

Розв’яжіть задачу: На ділянці довжиною 1500 м і шириною 500 м, розташованій вздовж залізничної колії, росте цмин пісковий. При ресурсному обстеженні було закладено 15 облікових площею 1м2 кожна. Маса свіжозібраної сировини з кожної ділянки склала відповідно: 18 г, 19 г, 16 г, 150 г, 80 г, 23 г, 67 г, 190 г, 70 г, 67 г, 100 г, 150 г, 189 г, 43 г, 125 г. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини на зарості, а також можливий об’єм щорічних заготовок.

 

Варіант №16

1. Хімічна структура сапонінів і їх класифікація. Приведіть основні формули. Охарактеризуйте взаємозв’язок між хімічною структурою і біологічною дією сапонінів.

2. Наведіть у вигляді таблиці ЛР та ЛРС родини барвінкових, які містять алкалоїди. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. .Якими якісними реакціями можна підтвердити наявність серцевих глікозидів в ЛРС?

4.Наведіть числові показники, які визначають для встановлення доброякісності ефірних олій. Аналітичне значення цих показників.

5. Перелічіть і охарактеризуйте методи визначення урожайності ЛР.

Розв’яжіть задачу: Зарості оману високого займають площу 500м х 100м. Численність товарних екземплярів визначали на 20 відрізках маршрутного ходу по 20 кроків у смузі шириною 2 м. Середня довжина кроку – 65 см. Були отримані такі дані: середня маса одного модельного екземпляру 87 г, кількість товарних екземплярів на відрізках – 10, 7, 12, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 0, 11, 4, 8, 7, 15, 7, 11, 3, 8, 5. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини на зарості, а також можливий об’єм щорічних заготовок..

 

 

Варіант №17

1. Поняття про сапоніни. Фізико-хімічні і біологічні властивості сапонінів (глікозидів і агліконів).

2. ЛР та ЛРС родини тирличевих, які містять іридоїди. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Методи кількісного визначення вмісту алкалоїдів у сировині. Обгрунтуйте кожний етап кількісного визначення на прикладі тропанових алкалоїдів.

4. Ефіроносні рослини родини айстрових, які переробляються фармацевтичною промисловістю. Наведіть формули основних діючих речовин. Препарати і їх застосування.

5. На основі яких даних складається звіт про ресурсні обстеження регіону? Що в ньому необхідно обов’язково відобразити?

Розв’яжіть задачу: Зарость аїру тростинового займає площу 400м х 100м. Численність товарних екземплярів визначали на 20 відрізках маршрутного ходу по 20 кроків у смузі шириною 1 м. Середня довжина кроку – 65 см. Були отримані такі дані: середня маса одного модельного екземпляру 45 г, кількість товарних екземплярів на відрізках – 10, 15, 12, 15, 17, 6, 4, 13, 21, 0, 11, 14, 8, 17, 15, 17, 11, 3, 15, 5. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічних заготовок..

 

Варіант №18

1. Поняття про ефірні олії. Класифікація ефірних олій та ефірноолійної сировини. Формули основних компонентів.

2. ЛР та ЛРС родини пасльонових, які містять алкалоїди. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Якісні реакції, що підтверджують наявність сапонінів в ЛРС

4. Правила сушіння і зберігання ЛРС, яка містить іридоїди. Візуальні ознаки, які свідчать про неправильне сушіння та зберігання ЛРС.

5. Охарактеризуйте фенологічні фази за ритмом сезонного розвитку ЛР.

Розв’яжіть задачу: На ділянці 500м х 500м, розташованій вздовж лісової дороги, росте конвалія травнева. При ресурсному обстеженні було закладено 15 облікових площею 1м2 кожна. Маса свіжозібраної сировини з кожної ділянки склала відповідно: 189 г, 193 г, 160 г, 150 г, 80 г, 230 г, 167 г, 190 г, 70 г, 72 г, 100 г, 150 г, 189 г, 146 г, 125 г. Визначіть урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливі об’єми щорічних заготівель.

 

Варіант №19

1. . Визначення поняття „ірідоїди”. Їх структура і біологічна активність. Наведіть приклади ЛРС, що містить цей клас БАВ.

2. ЛР та ЛРС родини ранникових, які містять серцеві глікозиди. Морфологічні ознаки сировини, хімічний склад, препарати і застосування.

3. Фізико-хімічні властивості сапогенінів та їх глікозидів.

4. Динаміка накопичення алкалоїдів в ЛР в процесі онтогенетичного розвитку і в залежності від факторів довколишнього середовища.

5. Суть ареалу ЛР. Взаємозв’язок між кліматом і ареалом.

Розв’яжіть задачу: Промислова зарость чебрецю складає 5 га. З 1 дм2 кожної із закладених 15 ділянок (1 м2) була зібрана сировина, що склало відповідно 6,5 г, 2,5 г, 4,8 г, 5,6 г, 7,8 г, 5,3 г, 3,2 г, 0,0 г, 0,5 г, 4,8 г, 8,0 г, 3,9 г, 6,1 г, 4,3 г, 1,5 г.  Проективне покриття становить відповідно: 85%, 80%, 75%, 68%, 67%, 86%, 74%, 80%, 67%, 87%, 67%, 56%, 49%, 78%, 77%.  Розрахуйте урожайність, біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливі об’єми щорічної заготівлі.

 

Варіант №20

1 Поняття про ефірні олії, локалізація їх в рослинах. Приведіть малюнки виділяючих утворень, характерних для рослин родин ясноткових, айстрових, селерових. Приведіть латинську назву видів, які відносяться до цих родин.

2. Обґрунтуйте антисклеротичну дію препаратів на основі сапонінів. Приведіть ЛРС і ЛР, препарати яких застосовуються як антисклеротичні засоби.

3. Охарактеризуйте способи виділення та очищення алкалоїдів з ЛРС.

4. Охарактеризуйте сировинну базу ЛР родини конвалієвих, що містять серцеві глікозиди, морфологічні ознаки сировини, домішки, хімічний склад, препарати і застосування.

5. Якими нормативними документами регламентується використання і охорона природних рослинних ресурсів в Україні?

Розв’яжіть задачу: Ділянка площею 500м х 150м зайнята заростями родовика лікарського. Численність товарних екземплярів визначали на 20 облікових ділянках 2м х 2м і склала відповідно: 5, 7, 10, 6, 3, 0, 7, 4, 5, 9, 9, 7, 3, 8, 5, 5, 6, 8, 10, 2.  Маса сировини модельного екземпляру склала 54 г. Вкажіть, яким методом визначалась урожайність і розрахуйте біологічний та експлуатаційний запаси сировини, а також можливий об’єм щорічної заготівлі.

.
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ОПРОС
ВЫ ВИДИТЕ МЕНЯ БАНДЕРЛОГИ ?
Всього відповідей: 40
Новости

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz